Our site requires JavaScript to function. Follow instructions to enable JavaScript in your browser.

Kirjaudu sisään


Unohditko salasanasi?

Haluatko tilinhaltijaksi?


Ota Arkkeo käyttöön


Ota Arkkeo käyttöön täyttämällä puuttuvat kentät.

Tarkista uuden Arkkeo tilisi rekisteröintitiedot. Lisää myös salasana, tarvitset sitä tietoturva-asetuksien muuttamiseen.

Rekisteröidy

Klikkaamalla rekisteröidy-painiketta vahvistat lukeneesi sekä hyväksyväksi sekä käyttöehtomme että tietosuojakäytäntömme.

Oletko jo tilinhaltija?


Kiitos rekisteröitymisestä!


Vahvista vielä sähköpostisi linkistä, joka on lähetetty sinulle osoitteeseen %EMAIL%. Näin Arkkeo on heti käytössäsi!

Ok

Vaihda salasana


Käyttämäsi linkki on käytetty tai vanhentunut. Ole hyvä ja pyydä salasanan vaihtoa uudelleen.

Tarkista sähköpostisi


Ole hyvä ja tarkista sähköpostisi saapuneet-kansio. Voit vaihtaa salasanasi lähettämämme linkin kautta.

OK
OK

%PARTNER% - ehdot


menu

Käyttöehdot ja tietosuojakäytäntö

1. Yleisiä säännöksiä

Nämä vakioehdot (”Ehdot”) soveltuvat Arkkeo Oy:n (”Arkkeo”) [asiakirjojen tallennus- ja hallinnointipalveluun sekä käyttäjätilien ja kanta-asiakkuusohjelmien hallinnointipalveluun] (yhdessä ”Palvelu”). Tätä Palvelua tarjotaan vain kuluttajille eli luonnollisille henkilöille, jotka käyttävät Palvelua muuhun kuin kaupalliseen tarkoitukseen, liiketoiminnan tai ammatin harjoittamiseen. Palvelu on tarkoitettu käytettäväksi ja sitä markkinoidaan Suomessa.

2. Palvelusopimuksen syntyminen

Sopimus Palvelun käytöstä (”Palvelusopimus”) syntyy ja tulee voimaan kun hyväksyt nämä Ehdot rekisteröityessäsi Palvelun käyttäjäksi. Hyväksymällä nämä Ehdot Palveluun rekisteröitymisen yhteydessä annat suostumuksesi Arkkeolle käsitellä henkilötietoja Tietosuojakäytännön mukaisesti.

3. Yleiset velvollisuutesi ja oikeutesi

Olet yksin vastuussa kaikista tiedostoista, tiedoista ja muusta aineistosta, joka ladataan Palveluun (”Käyttäjäaineisto”) sinun tai kolmannen toimesta, perustuen suostumukseen, jonka annat ottamalla Palvelun käyttöön. Sinä yksin vastaat myös kyseisen aineiston oikeellisuudesta, täydellisyydestä, tarkoituksenmukaisuudesta ja lainmukaisuudesta. Voit antaa Arkkeolle jäljempänä kuvatuin tavoin Palvelussa olevien kohdeyritysten (”Kohdeyritys”) sinulle antamien käyttäjätilien käyttäjätunnuksia ja salasanoja. Kun käytät näiden Kohdeyritysten verkkopalveluita (”Kolmansien palvelut”) Palvelun avulla, saa Arkkeo tietoa sinun ja Kohdeyrityksen välisestä asiakassuhteesta sekä Kolmansien palveluiden käytöstä. Olet yksin vastuussa käyttäjätunnuksien ja salasanojen luovutuksen lain ja sopimuksen mukaisuudesta sekä Kohdeyrityksen käyttäjätilin, kanta-asiakkuusohjelman tai muun vastaavan ohjelman sopimusehtojen ja tietosuojakäytännön noudattamisesta. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei Arkkeo puutu Käyttäjäaineistoon tai käsittele sitä muihin tarkoituksiin kuin Palvelun ylläpitämiseen. Olet myös yksin vastuussa Palvelun käyttämiseen tarvitsemasi laitteistojen, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja ylläpitämisestä. Näissä Ehdoissa ei rajoiteta niitä oikeuksia, joita sinulla mahdollisesti on pakottavan lainsäädännön perusteella.

4. Arkkeon yleiset velvollisuudet ja oikeudet

Palvelun toteuttamiseksi Arkkeo tallentaa Palveluun antamasi Kolmansien palveluiden käyttämiseksi tarvittavan käyttäjätilin käyttäjätunnuksen ja salasanan. Arkkeo ei luovuta käyttäjätunnusta ja salasanaa kolmansille osapuolille. Arkkeo tallentaa Palvelussa suorittamasi toimenpiteet, esimerkiksi Palvelun käyttöajan ja käyttötiheyden sekä vieraillut Kohdeyritysten käyttäjätilit sekä Kolmansien palveluiden käyttämistä koskevat toimenpidetiedot (”Toimenpidetieto”). Arkkeo varaa oikeuden välittää Toimenpidetietoja ja niiden pohjalta suoritettuja analyyseja Kohdeyrityksille Tietosuojakäytännön mukaisesti. Ottamalla Palvelun käyttöön myönnät Arkkeolle oikeuden käyttää sijaintitietoja Palvelun kehittämiseksi sekä oikeuden sijaintitietojen perusteella suoritettavaan suoramarkkinointiin Kohdeyritysten toimesta. Sijaintitietojasi voidaan välittää Kohdeyrityksille tarjousten tai markkinointikampanjoiden toteuttamiseksi. Selvyyden vuoksi todetaan, että sijaintitietoja ei luovuteta muille kuin Kohdeyrityksille.

5. Henkilötietojen suoja

Arkkeo ei käsittele henkilötietojasi muuhun tarkoitukseen kuin mitä Arkkeon Tietosuojakäytännöstä ilmenee tai mitä sovellettava pakollinen lainsäädäntö edellyttää. Arkkeo toimii henkilötietolain (523/1999) tarkoittamana henkilötietojen käsittelijänä siltä osin kuin Käyttäjäaineisto sisältää henkilötietoja.

6. Tietoturva

Arkkeo tallentaa ja säilyttää kaiken Käyttäjäaineiston salatussa muodossa, mutta ei anna mitään takuita Palvelun suojauksesta tai siitä, että Palvelun kautta lähetettävät tiedotteet tai muut viestit tai aineistot eivät sisällä viruksia tai muita haitallisia osia. Arkkeo ei voi taata Palvelun kautta lähettävien tietojen tietoturvaa.

Sitoudut aina noudattamaan kaikkia tarpeellisia toimenpiteitä suojataksesi käyttäjätunnustasi ja salasanaasi, joita käytät kirjautuessasi Palveluun. Sitoudut olemaan yksin vastuussa kaikesta käyttäjätililläsi tapahtuvasta toiminnasta. Sitoudut ilmoittamaan Arkkeolle viipymättä mahdollisesta käyttäjätilisi luvattomasta käytöstä, mikäli sellainen tulee tietoosi.

7. Palkkiot ja maksut

Palvelu on ilmainen. Palvelu ei sisällä mikromaksuja tai muita vastaavan tyyppisiä maksuja. Myös Arkkeo-sovelluksen käyttö on ilmaista.

8. Immateriaalioikeudet ja oikeudet aineistoon

Kaikki oikeudet Palveluun liittyviin patentteihin (mukaan lukien hyödyllisyysmalleihin), mallisuojiin, malleihin (rekisteröimiskelpoisiin ja muihin), integroitujen piirien piirimalleihin ja muuhun vastaavaan suojaan, tekijänoikeuksiin, tavaramerkkeihin ja kaikkeen muuhun lakisääteiseen suojaan, hakemuksiin edellä mainittujen saamiseksi sekä kaikkiin liikesalaisuuksiin ja tietotaitoon (jäljempänä yhdessä ”Immateriaalioikeudet”) säilyvät Arkkeon tai kolmannen yksinomistuksessa.

Kaikki Käyttäjäaineistoosi liittyvät Immateriaalioikeudet säilyvät kaikkina aikoina sinun tai kolmannen yksinomistuksessa. Myönnät Arkkeolle ei-yksinomaisen, siirrettävissä olevan, alilisensoitavan, rojaltivapaan ja maailmanlaajuisen lisenssin käyttää Käyttäjäaineistoa siinä määrin kuin se on tarpeen Palvelun tuottamiseksi ja ylläpitämiseksi. Tämä lisenssi on voimassa, kunnes kyseinen Käyttäjäaineisto on poistettu Palvelusta sinun tai Arkkeon toimesta näiden Ehtojen mukaisesti.

9. Palvelutaso

Arkkeo ei takaa, että Palvelu on käytettävissä kaikkina aikoina, tai että se toimisi ilman käyttökatkoksia tai virheitä.

10. Tekninen tuki

Arkkeo tarjoaa kaikille Palvelun loppukäyttäjille sähköpostin välityksellä yleistä teknistä tukea Palvelun käyttämiseen. Arkkeo pyrkii vastaamaan tukipyyntöihin 24 tunnin kuluessa yksittäisen tukipyynnön vastaanottamisesta tai viimeistään seuraavana työpäivänä.

11. Hyvitysvastuu

Sitoudut korvaamaan Arkkeolle kaikki vahingot, menetykset, kustannukset ja kulut (mukaan luettuna muun muassa asianajopalkkiot), jotka johtuvat väitteistä, että Käyttäjäaineistosi loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia tai soveltuvaa henkilötietolainsäädäntöä.

12. Vastuunrajoitus

Käyttäjä ymmärtää ja sitoutuu siihen, että hän käyttää Palvelua omalla riskillään. Arkkeo ei ole vastuussa Käyttäjän lähettämistä tai vastaanottamista taikka lähettämättä tai vastaanottamatta jääneistä tiedoista.

Arkkeo ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat Palvelun tai Käyttäjäaineiston käyttämisestä tai käytön estymisestä, vaikka Arkkeolle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

Arkkeo tarjoaa Palvelun ja Käyttäjäaineiston ”sellaisina kuin ne ovat” ilman minkäänlaisia takuita. Arkkeo ei vastaa Käyttäjäaineiston tai Palvelussa näkyvien, annettavien tai Palvelun kautta välitettävien tietojen oikeellisuudesta, luotettavuudesta, virheistä, puutteista, epätarkkuuksista tai muista vioista eikä oikeuksien loukkaamattomuudesta.

Arkkeo ainoastaan mahdollistaa Kolmansien palveluiden käytön osana Palveluita. Arkkeo ei vastaa miltään osin Kolmansien palveluista tai niiden toimivuudesta, vaikka niiden käyttö on mahdollista Palvelun kautta. Kolmansien palveluita koskevat oikeutesi ja velvollisuutesi on määritelty yksinomaan niiden käyttöä koskevissa sinun ja Kohdeyrityksen välisissä ehdoissa.

Edellä mainittuja vastuunrajoituksia sovelletaan, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta seuraa.

13. Palvelusopimuksen sopimuskausi ja irtisanominen

Palvelusopimus on voimassa toistaiseksi. Voit irtisanoa Palvelusopimuksen milloin tahansa ilman irtisanomisaikaa. Arkkeolla on oikeus irtisanoa Palvelusopimus välittömin vaikutuksin ilmoittamalla sinulle asiasta kirjallisesti.

13.1 Käyttäjäaineisto sopimuksen päättyessä

Olet yksin vastuussa Käyttäjäaineiston hakemisesta ja/tai poistamisesta Palvelusta Palvelusopimuksen päättyessä. Arkkeolla on oikeus hävittää tai säilyttää Käyttäjäaineistoa koska tahansa tai kuinka pitkän aikaa tahansa pakottavan lainsäädännön tai viranomaisten niin vaatiessa.

14. Ylivoimainen este

Arkkeo ei vastaa toiselle osapuolelle aiheutuvasta menetyksestä, vahingosta tai työn viivästymisestä, joka johtuu sodasta, mellakasta, toimivaltaisen viranomaisen tai sotilasviranomaisen toimesta tai määräyksestä, lakosta, luvattomasta työnseisauksesta tai tulipalosta, tulvasta tai Arkkeon vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota Arkkeo ei olisi voinut ottaa huomioon Palvelusopimuksen tekohetkellä ja jonka seurauksia se ei olisi voinut kohtuullisesti välttää tai voittaa (jäljempänä yhdessä ”Ylivoimainen este”). Lakko, työsulku, boikotti tai muu työtaistelutoimenpide katsotaan myös Ylivoimaiseksi esteeksi, kun Arkkeo on sen kohteena tai siihen osallinen. Lisäksi Arkkeon alihankkijaa koskeva Ylivoimainen este vapauttaa Arkkeon vastuusta, jos kyseistä tuotetta tai palvelua ei ole mahdollista tilata toiselta alihankkijalta ilman kohtuuttomia kustannuksia tai merkittävää viivästystä.

15. Muut ehdot

Arkkeo ei valvo Käyttäjäaineiston sisältöä. Sinulla ei ole oikeutta siirtää Palvelusopimusta kolmannelle ilman Arkkeon etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Arkkeo voi siirtää Palvelusopimuksen kolmannelle lähettämällä sinulle siitä kirjallisen ilmoituksen.

Arkkeo voi aika ajoin muuttaa näitä Ehtoja, ja Ehtojen viimeisin versio julkaistaan aina Arkkeon verkkosivuilla. Arkkeo ilmoittaa sinulle kaikista muutoksista, jotka ovat Arkkeon oman harkinnan mukaan olennaisia. Käyttämällä Palvelua muutoksien astuttua voimaan suostut noudattamaan muutettuja Ehtoja. Jos et suostu noudattamaan uusia ehtoja, sinun tulee lopettaa Palvelun käyttäminen.

16. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia periaatteita. Palvelusopimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät vaateet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa, ellei sovellettavasta laista muuta johdu. / välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Välityslautakunta koostuu yhdestä (1) välimiehestä. Välimiesmenettely käydään Helsingissä. Välimiesmenettely käydään ja välitystuomio annetaan suomen kielellä.

17. Yhteystiedot

Lisätietopyynnöt, tiedustelut ja tukipyynnöt voi osoittaa Arkkeon sähköpostiosoitteeseen info@arkkeo.com tai postiosoitteeseen:

Arkkeo Oy
Kutomotie 16
00380 Helsinki

1. Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot

Arkkeo Oy
Kutomotie 16
00380 Helsinki

info@arkkeo.com

2. Henkilörekisterin nimi

Arkkeon asiakasrekisteri.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Arkkeon palveluiden hallinnointia, ylläpitoa ja parantamista varten sekä asiakasviestintää varten, mukaan lukien mahdollinen suoramarkkinointi. Henkilötietoja käsitellään asiakkaiden Arkkeo sovelluksessa suorittamien toimien analysointiin ja profilointiin (sovelluksen käyttöaika, käyttötiheys, vieraillut kohdeyritysten käyttäjätilit sekä muut suoritetut toimenpiteet). Palvelun kautta saatuja sijaintietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille suoramarkkinointitarkoituksiin. Sijaintitietojen perusteella tarjottavat palvelut ovat asiakkaan käytettävissä vain, jos asiakas on antanut suostumuksen sijaintitietojen käsittelylle.

4. Rekisterin sisältö

Sähköpostiosoite, etunimi, sukunimi, sukupuoli, syntymäaika, puhelinnumero, asuinmaa, kaupunki, kuva, käyttäjätunnus, salasana,Arkkeo-palvelun identifikaatio tunnus, sijaintitietoja sekä asiakkaan Arkkeo-palvelussa suoritetuista toimenpiteistä tehtyjä profilointitietoja.

5. Henkilötietojen säännönmukaiset lähteet

Henkilötiedot hankitaan suoraan asiakkaalta asiakkaan rekisteröityessä Arkkeon palveluiden käyttäjäksi tai muutoin tullessa Arkkeon asiakkaaksi sekä asiakkaan käyttäessä Arkkeo-palveluita.

6. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja henkilötietojen siirtäminen EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja luovutetaan kolmansille osapuolille vain, jos asiakas on antanut siihen etukäteen suostumuksensa tai jos Arkkeo on velvollinen luovuttamaan henkilötietoja soveltuvan pakottavan lainsäädännön nojalla.

Henkilötietoja siirretään Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietojen tallennuksen ulkoistukseen liittyen.

7. Tietosuojaperiaatteet

Kaikki henkilötiedot tallennetaan ja säilytetään salatussa muodossa. Pääsy henkilötietoihin myönnetään vain, jos se on tietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä. Pääsyä tietoihin säännellään käyttöoikeuksilla. Henkilötietoja luovutetaan kolmansille osapuolille vain sopimukseen perustuen rajattua käyttötarkoitusta varten. Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin asiakas on Palvelun käyttäjä. Asiakkaan tulee olla vähintään 13 vuotias käyttääkseen Arkkeo-palvelua tai vähintään sen ikäinen, jonka asiakkaan vakituisen asuinmaan lainsäädäntö edellyttää käyttääkseen Arkkeo-palveluita ilman vanhemman tai huoltajan suostumusta. Jos asiakkaan vakituisen asuinmaan lainsäädäntö edellyttää vanhemman tai huoltajan suostumuksen Arkkeo-sovelluksen käytölle asiakkaan on tämä saatava.

8. Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa Arkkeon asiakasrekisteriin tallennetut henkilötietonsa.

Asiakkaalla on myös oikeus vaatia henkilötietojensa korjaamista tai poistamista, jos tiedot ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita.

Asiakas voi kieltää Arkkeota käyttämästä asiakkaan henkilötietoja suoramarkkinointiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää profilointi. Kieltämisen jälkeen Arkkeo-palvelu toimii muilta osin.

Asiakkaalla on oikeus peruttaa suostumuksensa koska tahansa ja jättää viranomaiselle tarpeen vaatiessa valitus henkilötietojen käsittelyyn liittyen.

Edellä mainittuihin oikeuksiin liittyvät pyynnöt tulee osoittaa sähköpostiosoitteeseen info@arkkeo.com tai seuraavaan postiosoitteeseen:

Arkkeo Oy
Kutomotie 16
00380 Helsinki

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä sivuston käytön analysoimiseksi, jotta sivuston toimivuutta voidaan parantaa. Voit selaimen asetuksia muuttamalla hallita, miten tietoja kerätään ja käytetään.

Käyttöehdot Tietosuojakäytäntö
Arkkeo © . Kaikki oikeudet pidätetään. Logot ja tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.